Life sciences onderzoek kan kwalitatief betere voedingsmiddelen opleveren. Ook kan dit onderzoek bijdragen aan een gepersonaliseerd dieet voor een gezonde leefstijl. Maar loert hier niet het gevaar van te veel beloven, gezien de complexe relatie tussen voeding en gezondheid? En stel dat de kennis en de mogelijkheden er wel zijn maar dat consumenten weigeren de leefstijl te volgen die goed voor hen is, moeten ze dan maar zelf voor de gevolgen opdraaien?

Lees ook meer over onze andere projecten met de volgende thema’s:

Lopende projecten

Open access wetenschap

Genomics and the production of commons

Kan open access meehelpen aan het rechtvaardiger en duurzamer maken van technologische en wetenschappelijk vooruitgang?

De betekenis van ‘natuurlijk’

Ethical debates on naturalness

Hoe krijgen we het debat rond plantenveredeling weer uit de patstelling?

‘Goed voedsel’ ontwerpen

Designing good food: normative work in food-industry nutrigenomics

Welke maatschappelijke normen spelen een rol in het ontwerpen van nutrigenomics-producten?

Innovatie door genomics: uitdagingen en obstakels

Hurdles in innovation

Wat is de invloed van externe maatschappelijke factoren op het gebruik van genomics in voedingsindustrie?

Stemmen uit het publiek

Public voices in plant genomics

Hoe kunnen deskundigen uit de maatschappij meedenken over de richting van het plantengenomics-onderzoek?

Wat de consument wil

Organizing and exploiting a priori knowledge for more effective and efficient reverse engineering models

Hoe kan kennis expliciet gemaakt worden, zodat productontwikkeling beter afgestemd is op de wens van de consument?

Innovaties geblokkeerd?

IP and global justice

Hoe kan het intellectueel eigendom rond genomics-innovatie rechtvaardiger verdeeld worden?

Afgeronde projecten

De kloof overbruggen

Towards a participatory, commons-used innovation in the agrotech industry – the promise of open source genomics

Kan open source biotechnologie ervoor zorgen dat belangen van consumenten beter worden behartigd?

De 10/90 kloof

The 10/90 gap

Beleidsverschuivingen zijn nodig om de kloof tussen rijke landen en ontwikkelingslanden op het gebied van technologische toepassingen te dichten.

Ethiek van nutrigenomics

Ethics of nutrigenomics

Hoe kan de consument verleid worden tot gezond eetgedrag gebaseerd op kennis uit de nutrigenomics?

Publiekspercepties van voedselgenomics

Towards a new model of public perception

Hoe kunnen nieuwe technologieën en producten uit de voedingsgenomics goed aan het publiek gepresenteerd worden?

Genomics voor de armen

Genomics for the poor

Hoe zorgen we dat de gene revolution de landbouw in Afrika duurzamer maakt?

Eerlijk zullen we alles delen

Ethics of benefit-sharing in the field of plant genomics

Hoe kan de opbrengst van plantgenetische bronnen eerlijker verdeeld worden?

Genomics in de voedselketen

Plant genomics and interactive food supply chain management

Hoe kijkt men in de voedselproductie-industrie aan tegen genomics?