CSG Centre for Society and the Life Sciences voert sociaalwetenschappelijk, ethisch en filosofisch onderzoek uit, met life sciences als thema of bron van inspiratie. Veel van CSG’s onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met life science onderzoekscentra. De onderzoeker staat zo direct in verbinding met het onderzoeksveld in kwestie. Inzichten en bevindingen van het CSG-onderzoek zijn belangrijk voor het life sciences onderzoek, maar ook voor maatschappelijke stakeholders, industrie, beleid en politiek. Niet alleen onderzoekers in de life sciences, ook andere stakeholders worden nadrukkelijk bij de opzet en uitvoering van de projecten betrokken.
Het huidige onderzoeksprogramma loopt van 2008 tot en met 2013. Het programma omvat ruim 50 onderzoeksprojecten, waarvan 60% PhD-projecten en 40% postdocprojecten. Het merendeel hiervan is in 2008 en 2009 van start gegaan. De eerste projecten verkeren in de fase van afronding. De projecten worden uitgevoerd aan dertien universiteiten en UMC’s en zijn onder te verdelen in vijf thema’s:

De programmacommissie, bestaande uit het CSG managementteam en zes principal investigators, ontwikkelt en bewaakt de projecten van het CSG. De principal investigators zijn vooraanstaande onderzoekers binnen hun vakgebied.

Prof.Dr Martina Cornel  – VU medisch centrum, Amsterdam
Prof.Dr Michiel Korthals – Wageningen University & Research Centre
Prof.Dr Patricia Osseweijer – Technische Universiteit Delft
Prof.Dr Arend Jan Waarlo –  Universiteit Utrecht
Prof.Dr Guido de Wert  – Universiteit Maastricht

Prof.Dr Jacqueline Broerse – Vrije Universiteit Amsterdam