CSG Centre for Society and the Life Sciences analyseert, beoordeelt en verbetert de relatie tussen de samenleving en het life sciences onderzoek. Daarmee draagt het CSG bij aan de aansluiting van life sciences onderzoek op de verwachtingen en vragen van de samenleving. Hierbij gaat het om vragen als: hoe staan burgers tegenover het opnemen van hun DNA-gegevens in een database? Wat betekent het patenteren van genen voor zowel ontwikkelingslanden als Westerse innovatie? Hoe betrekken we life science onderzoekers bij maatschappelijke discussies rond hun vakgebied? Veel van CSG’s onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 15 genomics centres van het Netherlands Genomics Initiative (NGI). Het CSG kijkt daarnaast ook naar ontwikkelingen die zich wereldwijd afspelen.

Het CSG brengt de sociale, juridische en ethische vragen over life sciences-thema’s in kaart. Zo’n 50 onderzoekers, verbonden aan tien universiteiten en instellingen zorgen voor de uitvoering van het CSG-programma. Communicatie en maatschappelijke interactie maken een belangrijk deel uit van dit onderzoek. In ieder project wordt de dialoog tussen onderzoekers en maatschappelijke of industriële partijen in een vroeg stadium aangegaan. De samenleving staat hiermee centraal in het CSG-onderzoek en de CSG-onderzoekers staan tegelijkertijd middenin de samenleving.
Bij al zijn activiteiten, inclusief het onderzoek, zoekt het CSG de maatschappij op voor interactie, dialoog en educatie. Inzichten uit onderzoek worden gebruikt om publiekscommunicatie en educatie over de life sciences te verbeteren en vernieuwen. Het CSG werkt samen met onder andere science centra en het onderwijs, opdat deze communicatievormen daar een vaste plek krijgen.