Deze pagina bevat de belangrijkste elementen van CSG’s huisstijl. Heeft u vragen over het gebruik van onze huisstijlelementen, neem dan contact op met Marjolein Schrauwen.

De volledige naam van het CSG is: CSG Centre for Society and the Life Sciences. Let bij het gebruik in geschreven tekst op het volgende:

De naam wordt zonder lidwoord geschreven (niet ‘het CSG Centre for…’).
De afkorting ‘CSG’ is onderdeel van de naam en wordt niet tussen haakjes vermeld.
Als de volledige naam in geschreven tekst minstens één keer is genoemd, mag worden verwezen met het CSG, ditmaal wél met lidwoord.
Bij publicatie van een wetenschappelijk artikel van een CSG-project is vereist dat in het artikel melding wordt gemaakt van zowel het Netherlands Genomics Initiative als CSG Centre for Society and the Life Sciences. Dit is vereist in verband met de eisen in de subsidietoekenning van NGI aan CSG. Gelieve hiervoor een van onderstaande teksten te gebruiken.

Indien het onderzoek geheel of gedeeltelijk door het CSG wordt gefinancierd:
The author is based at [name your university or institute]. This article is the result of a research project of CSG Centre for Society and the Life Sciences in The Netherlands, funded by the Netherlands Genomics Initiative.

De auteur is werkzaam bij [betreffende universiteit of instituut noemen]. Dit artikel is gebaseerd op een onderzoeksproject van CSG Centre for Society and the Life Sciences, gefinancierd door het Netherlands Genomics Initiative.
Indien het onderzoek niet door het CSG wordt gefinancierd (d.w.z. het betreft geen CSG-project) maar wel gelieerd is aan het CSG-programma:
The author is based at [name your university or institute]. This article is based on research of CSG Centre for Society and the Life Sciences, an initiative of the Netherlands Genomics Initiative.

De auteur is werkzaam bij [betreffende universiteit of instituut noemen]. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van CSG Centre for Society and the Life Sciences, een initiatief van het Netherlands Genomics Initiative.