Het Genomics, Society and Policy (GSP) Journal is een online peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift voor interdisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke, juridische en ethische aspecten van genomicsonderzoek en andere levenswetenschappelijke technologieën als nanotechnologie en stamcelonderzoek.

GSP verwelkomt inzendingen vanuit een sociologisch, filosofisch, antropologisch, juridisch of historisch perspectief. Het tijdschrift houdt zich bezig met humane medische kwesties, impact op het milieu, de relatie tussen mensen en dieren en dierethiek.

GSP is gratis en vrij toegankelijk en komt drie keer per jaar uit, met een of twee themanummers per jaar.

Het GSP Journal is een initiatief van CSG Centre for Society and the Life Sciences en het Britse ESRC Genomics Network.

Meer informatie over het GSP Journal, de laatste editie en oudere versies zijn te vinden op de website van het GSP Journal.