CSG’s onderzoeksprogramma heeft in 2012 geresulteerd in een eerste spin-off: De Proeffabriek.

De Proeffabriek is een adviesbureau voor verantwoord innoveren. Ze geeft training en advies aan kennisintensieve organisaties die maatschappelijke verantwoordelijkheid in hun werk willen integreren. Het versterken van de relatie tussen de onderzoeksorganisatie en de ‘gebruikers’ van kennis (bedrijven, beleidsmakers, media en burgers) staat daarbij centraal.

Voorgeschiedenis

In 2009 dienden CSG-onderzoekers Maud Radstake (senior researcher RU) en Daan Schuurbiers (toenmalig PhD student TU Delft) een voorstel in bij de Venture Challenge van NGI. Het voorstel beoogde de oprichting van een onderneming voor advisering en training van life scientists op basis van inzichten uit maatschappelijk onderzoek rond de life sciences. Het werd niet geselecteerd voor deelname aan de Venture Challenge, maar NGI bood de indieners wel een workshop-op-maat aan om het plan verder te ontwikkelen. Radstake en Schuurbiers dienden vervolgens bij CSG een voorstel in voor een haalbaarheidsstudie. Dat werd in 2010 gehonoreerd voor financiering uit het CSG Valorisatiefonds. Na zijn promotie aan de TU Delft in 2010, voerde voerde Schuurbiers in 2011 de haalbaarheidsstudie uit. Op 1 januari 2012 startte De Proeffabriek.

Samenwerking

Onderdeel van de haalbaarheidsstudie in 2011 was een pilotproject met het Top Institute Food and Nutrition.

In 2012 werkt De Proeffabriek samen met CSG aan:

Training course Ethical and Societal Issues in the Development of Medical Products voor Centre for Translational Molecular Medicine
NGI Verankeringsproject Towards Responsible Datamanagement in Personalised Diagnostics: interconnected datacultures in life science, medicine and society (ReDaPeD). – Link naar website volgt binnenkort.